skip to Main Content

Cost

Cost y fframwaith (digidol yn unig) yw £25 (+TAW).

I archebu’ch copi, cysylltwch â’n tîm cefnogi.

Cynhyrchwyd y Safonau newydd ar gyfer Cynorthwyo Addysgu gan Lywodraeth Cymru i “ategu datblygiad y rhan sylweddol o’r gweithlu sy’n cynorthwyo addysgu…”.

Maent yn cael eu fframio yn union yr un ffordd â’r Safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth, gan ddefnyddio’r un penawdau.

Rydym wedi cynhyrchu’r Fframwaith Adolygu Safonau XLence ar gyfer Cynorthwyo Addysgu i gefnogi cynorthwywyr dysgu i werthuso eu harfer yn erbyn y Safonau Proffesiynol newydd ac i lywio eu dysgu proffesiynol.

Gan ddefnyddio’r un Offeryn Dysgu Proffesiynol XLence ag athrawon ac arweinwyr, mae’n darparu’r dull delfrydol o gydnabod cryfderau, nodi anghenion dysgu proffesiynol ac olrhain datblygiad dros amser. Gellir ei ddefnyddio gyda chynorthwywyr dysgu a chynorthwywyr dysgu lefel uchel.

Yn yr un modd â’n fframweithiau eraill, rydym wedi ymgynghori ag ymarferwyr ar ei ddatblygiad a’i ddyluniad, gan ystyried eu sylwadau yn y fersiwn derfynol.

Pam Wnaethon Ni Ei Greu?

Mae’r rhesymeg yr un peth ag ar gyfer ein fframweithiau eraill:

  • Helpu Cynorthwywyr Addysgu i hunanwerthuso
  • Annog deialog rhwng cynorthwywyr dysgu a’u cyfoedion a’u rheolwyr
  • Bod yn ddatblygiadol
  • Effeithio ar ddysgu mewn ffordd gynaliadwy
  • Cefnogi datblygiad y lleoliad fel Sefydliad Dysgu

Sut Mae Ei Strwythur?

Mae wedi’i strwythuro o amgylch meysydd y Safonau ac mae’n cynnwys yr holl elfennau sydd ynddynt. Mae’n cynnwys addysgeg ac arferion proffesiynol, gan ganolbwyntio felly ar ddatblygiad ehangach cynorthwywyr addysgu. Mae’n cynnwys awgrymiadau sy’n helpu i amlinellu sut y gallai dilyniant o Ymarfer Effeithiol i Ymarfer Hynod Effeithiol edrych.

Back To Top