skip to Main Content

Mae ein Hofferyn Dysgu Proffesiynol ar gyfer helpu staff i adolygu eu hunain a chymheiriaid yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu, Arweinyddiaeth a Chynorthwyo Addysgu.

Mae’r Offeryn Dysgu Proffesiynol XLence wedi’i ddatblygu i gynorthwyo athrawon ac arweinwyr i olrhain eu datblygiad yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth ac i nodi eu hanghenion dysgu proffesiynol.

Mae’r Offeryn Dysgu Proffesiynol XLence wedi’i ddatblygu i gynorthwyo athrawon ac arweinwyr i olrhain eu datblygiad yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth ac i nodi eu hanghenion dysgu proffesiynol.

O’i ddefnyddio ochr yn ochr â’n Fframwaith Adolygu Safonau XLence, mae’r Offeryn Dysgu Proffesiynol yn helpu staff i fesur eu harfer yn erbyn pob un o’r Safonau Proffesiynol a’u helfennau cysylltiedig. Mae awgrymiadau “sgaffaldiau” yn yr offeryn sy’n helpu unigolion i ddeall pob elfen a nodi cam nesaf eu datblygiad.

Mae’r offeryn yn defnyddio siartiau radar (pry cop) sy’n ffordd weledol bwerus i adolygiadau chwarae. Mae’r system yn cael ei llwytho ymlaen llaw gyda siartiau radar ar wahân ar gyfer y safonau addysgu ac arweinyddiaeth, a’r safonau ar gyfer cynorthwyo addysgu. Gall unigolion gynnal adolygiadau o’u harfer eu hunain (hunan-adolygiad) neu arfer eraill (adolygiad cymheiriaid).

Mae’r offeryn yn caniatáu nodi tystiolaeth a nodi a chofnodi camau datblygu. Dyma’r offeryn delfrydol i staff boblogi eu Pasbort Dysgu Proffesiynol (PLP) gan ei fod yn hawdd ei argraffu i air neu ddogfen PDF. Yn bwysig, mae’n caniatáu i unigolion ddewis a ydyn nhw’n rhannu eu hadolygiadau neu’n eu cadw’n hollol breifat.

Eleni mae nifer o’n hysgolion “Llysgennad” wedi bod yn treialu’r defnydd o’r offeryn hwn gyda staff mewn prosiectau arloesol, sy’n ceisio integreiddio dysgu proffesiynol â rhaglenni gwella ysgolion a DPP effeithiol yn gyffredinol. Datblygu eu hysgolion fel “Sefydliadau Dysgu”. Cliciwch yma i weld y cynnydd a wnaed yn ysgolion “Llysgennad” yr astudiaeth achos.

Prif Fuddion

  • Mae’n helpu i ddatblygu dealltwriaeth unigolyn o’r safonau proffesiynol.
  • Gall unigolion asesu eu datblygiad yn erbyn set “sgaffaldiau” o ysgogiadau ac ymddygiadau safon broffesiynol – maen nhw’n cael gwir ymdeimlad o’u cynnydd dros amser.
  • Gall staff ac arweinwyr ddefnyddio siartiau radar i drafod a chynllunio camau datblygu yn y dyfodol a gofynion dysgu proffesiynol ar gyfer unigolion, timau a’r ysgol.
  • Gall arweinwyr ddefnyddio canlyniadau hunan-adolygu i wirio blaenoriaethau ysgolion a chynlluniau gwella yn cyd-fynd â safonau proffesiynol (Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu).
  • Gellir adolygu datblygiad tîm pwnc dros amser ac yn erbyn timau eraill trwy droshaenu siartiau radar.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.