skip to Main Content

Offeryn adolygu 360 i helpu staff i hunanadolygu ac adolygu cymheiriaid yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu a Dysgu.

Datblygwyd modiwl Adolygu 360 XLence er mwyn cefnogi athrawon ac arweinwyr i olrhain eu datblygiad yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.

Gellir defnyddio’r modiwl Adolygu 360 ochr yn ochr â Fframwaith Adolygu Safonau XLence ac mae’n helpu staff i fesur eu harfer yn erbyn pob un o’r Safonau Proffesiynol a’u helfennau cysylltiedig.

Mae’r modiwl yn defnyddio siartiau radar (seren/corryn) er mwyn cynnal adolygiadau ac mae’r system yn cynnwys siartiau radar ar wahân ar gyfer y safonau addysgu ac arweinyddiaeth. Gall unigolion gynnal adolygiadau o’u harfer eu hunain (hunanadolygiad) neu arfer eraill (adolygiad gan gymheiriaid). Gall penaethiaid pwnc/grŵp blwyddyn a’r Uwch-dîm Arwain gynnal adolygiadau o adrannau cyfan a’r ysgol yn ei chyfanrwydd.

Mae siartiau radar yn caniatáu dadansoddiad grymus trwy haenau. Er enghraifft, gall unigolion osod eu hunanadolygiadau eu hunain mewn haenau er mwyn olrhain eu cynnydd trwy gydol y flwyddyn. Gall arweinwyr yr ysgol osod adolygiadau a gwblhawyd gan adrannau gwahanol mewn haenau, neu hyd yn oed greu cyfartaledd ar sail hunanadolygiadau gan staff unigol, a gosod y cyfartaledd hwnnw fel haen dros y man lle mae’r ysgol yn ei chyfarwydd ar hyn o bryd yn eu barn nhw.

Mae’r modiwl yn eich galluogi i nodi tystiolaeth a nodi, cofnodi a chyflawni camau gweithredu ar gyfer datblygiad. Dyma’r offeryn delfrydol i gynorthwyo staff i fwydo gwybodaeth i’w Pasbort Dysgu Proffesiynol ac mae’n galluogi unigolion i ddewis a ydynt yn rhannu eu hadolygiadau neu’n eu cadw’n hollol breifat.

Prif Fuddion

  • Mae’n helpu staff i gymryd rheolaeth dros eu datblygiad eu hunain yn erbyn Y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth
  • Gellir rhoi gosodiad preifat ar adolygiad (e.e. gall unigolyn ddewis peidio â rhannu ei hunanadolygiad gyda’r ysgol).
  • Gallwch ddangos tystiolaeth o’ch cynnydd a’ch cyraeddiadau trwy ychwanegu atodiadau at eich adolygiadau – dogfennau Word, delweddau, ffeiliau PDF ac ati.
  • Mynediad diogel ar unrhyw adeg, o unrhyw le.
  • Gweithio ar bob dyfais sydd â chysylltiad at y Rhyngrwyd gan gynnwys llechi.
  • Diweddariadau ac ychwanegiadau rhad ac am ddim i’r system trwy gydol eich tanysgrifiad.
  • Cymorth neilltuol i gwsmeriaid, a sesiynau hyfforddiant rhad ac am ddim ar-lein pan fydd arnoch eu hangen.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Back To Top

How to Maximise Use of the Professional Standards

Two Important Workshops for Leaders and Teachers

From January 22nd until March 19th, we’ll be running a series of workshops which will explore realistic ways in which schools can use the Professional Standards for Leadership, Teaching and Assisting Teaching to evaluate practices, identify strengths and secure developments.

Find Out More

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.