skip to Main Content

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cyrsiau a’n gweithdai, ac unrhyw gynnyrch newydd fyddwn ni’n eu rhyddhau!

Os hoffech chi dderbyn negeseuon e-bost gyda’r newyddion diweddaraf gan XLence neu For Schools Gwasanaethu Addysg, rhowch eich manylion isod.

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac ni fyddwn yn gwerthu, yn rhentu, yn prydlesu nac yn rhoi eich gwybodaeth i unrhyw un arall, mewn unrhyw amgylchiadau. Os hoffech chi wybod sut yr ydym yn trafod eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd yma. Gallwch ddewis peidio â derbyn y cylchlythyr ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio’r ddolen ar gyfer ‘datdanysgrifio’ sydd ar waelod ein holl negeseuon e-bost.

Enw Llawn (angenrheidiol)

Ysgol/Sefydliad (angenrheidiol)

E-bost (angenrheidiol)

Pa restrau postio hoffech chi fod arnynt?

XLenceFor Schools Gwasanaethu Addysg

Back To Top

How to Maximise Use of the Professional Standards

Two Important Workshops for Leaders and Teachers

From January 22nd until March 19th, we’ll be running a series of workshops which will explore realistic ways in which schools can use the Professional Standards for Leadership, Teaching and Assisting Teaching to evaluate practices, identify strengths and secure developments.

Find Out More

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.