skip to Main Content

Mae ein sesiynau arddangos a hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim, bob tro. Gallwn eu cynnig i unigolyn neu dîm o bobl ac maent yn cymryd tua 30 munud. Bydd aelod o’n tîm yn defnyddio darn o feddalwedd rhannu sgrîn er mwyn eich tywys chi trwy’r system, ac yn siarad trwy’r broses gyda chi dros y ffôn ar yr un pryd, gan ateb unrhyw gwestiynau yn ystod y sgwrs.

Er mwyn trefnu’ch lle, defnyddiwch y ddewislen i ddewis y math o sesiwn yr hoffech ei chael ac yna dewiswch amser ar gyfer eich sesiwn arddangos gan ddefnyddio’r calendr isod. Mae gennym nifer o aelodau o staff sy’n darparu’r sesiynau arddangos, a dylem fod yn gallu cynnig sesiwn ar adeg sy’n gyfleus i chi. Lle’n bosibl, gofynnwn i chi drefnu eich sesiwn arddangos o leiaf 1 diwrnod o flaen llaw.

Rydym yn cynnig dewis o wasanaethau a chynnyrch gwella ysgolion, gan gynnwys arolygon ysgol a’n system ar-lein, XLence. Os hoffech gael y diweddaraf am gynnyrch a gwasanaethau For Schools Gwasanaethu Addysg, rhowch ‘Hoffwn’ yn y bocs sy’n gofyn ‘Hoffech chi dderbyn y negeseuon marchnata diweddaraf?’. Gallwch ddewis peidio â derbyn y cylchlythyr ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio’r ddolen ar gyfer ‘datdanysgrifio’ sydd ar waelod ein holl negeseuon e-bost.

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac ni fyddwn yn gwerthu, yn rhentu, yn prydlesu nac yn rhoi eich gwybodaeth i unrhyw un arall, mewn unrhyw amgylchiadau. Os hoffech chi wybod sut yr ydym yn trafod eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd yma.

Dewiswch Eich Sesiwn


Ein Hamserlen ar gyfer Mai 2022

Cliciwch ar ddiwrnod rhydd i ofyn am apwyntiad
 
MTWTFSS
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 
MTWTFSS
Mai 18, 2022
9:00 yb
9:30 yb
10:00 yb
10:30 yb
11:00 yb
11:30 yb
12:00 yp
12:30 yp
1:00 yp
1:30 yp
2:00 yp
2:30 yp
3:00 yp
3:30 yp
4:00 yp
4:30 yp

Rhydd   Prysur   Amhosib  

Gwiriwch fanylion yr apwyntiad isod ac yna cadarnhau:
Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.