skip to Main Content

Prisiau’r System

Mae System Ar-lein XLence yn cynnwys pedwar modiwl y gallwch ddewis ohonynt – Adolygu 360, Datblygu Addysgu a Dysgu, Arfarniad a Datblygiad Staff a Datblygu’r Ysgol – a gallwch eu prynu ar gontract blwyddyn neu dair blynedd. Mae gennym fodiwl DPP hefyd sy’n rhad ac am ddim pan fyddwch chi’n prynu unrhyw fodiwl arall.

Mae eich ffi trwydded flynyddol yn cynnwys cymorth digyfyng dros y ffôn a thrwy e-bost ac nid oes cyfyngiad ar nifer yr aelodau staff y gallwch eu cynnwys ar y system. Mae sesiynau hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim bob tro ac mae hyfforddiant ar gael yn yr ysgol hefyd, o £350/hanner diwrnod (+ TAW a threuliau).

Mae yna ostyngiadau ar gael os oes dwy ysgol neu fwy yn cofrestru gyda’i gilydd. Da chi, cysylltwch â ni os hoffech ddyfynbris.

 1 Modiwl2 Modiwl3 Modiwl4 Modiwl
Cynradd
1 Flwyddyn£595/flwyddyn£795/flwyddyn£845/flwyddyn£895/flwyddyn
3 Blynedd£495/flwyddyn£695/flwyddyn£745/flwyddyn£795/flwyddyn
Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW. Mae yna ffi sefydlu am y flwyddyn gyntaf (rhwng £200 a £250, gan ddibynnu ar y modiwlau a gymerir). Rydym yn cynnwys ein modiwl DPP yn rhad ac am ddim bob tro.
Uwchradd
1 Flwyddyn£695/flwyddyn£895/flwyddyn£945/flwyddyn£995/flwyddyn
3 Blynedd£595/flwyddyn£795/flwyddyn£845/flwyddyn£895/flwyddyn
Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW. Mae yna ffi sefydlu am y flwyddyn gyntaf (rhwng £300 a £350, gan ddibynnu ar y modiwlau a gymerir). Rydym yn cynnwys ein modiwl DPP yn rhad ac am ddim bob tro.
Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.